online web builder

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีเซรามิค

1. มีบริการจำหน่ายเครื่องพิมพ์เลเซอร์เซรามิคมี หลายรุ่น หลายขนาด เลือกใช้ตามความเหมาะสมโดยวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งหมึกพิมพ์เป็นของนำเข้าจากทางยุโรป
2. เริ่มต้นขนาดพิมพ์ ขนาดเล็ก size 4 ไปจนถึงขนาดใหญ่ A3.+
3. มีบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เซรามิค
- หินกระจกขาว
-กระดาษเลเซอร์ เซรามิค
-กระดาษลามิเนต
-หมึกพิมพ์ เซรามิค
- Cover coat
- เคลือบเงา

Mobirise

FUJI-XEROX CP305D

 

Mobirise

RICOH SP C440DN

 

Mobirise

RICOH SP C840DN